Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Porady prawne 

      rozmiar tekstu

Parę miesięcy temu w wyniku utraty znaczącego kontraktu zaprzestałem spłacania zaciągniętego kredytu bankowego. Niedawno podpisałem umowę z nowym odbiorcą, ale pieniądze jakie otrzymuję niestety nie pozwalają mi spłacać rat w ustalonej wysokości. Pracownik banku zaproponował mi zawarcie ugody. Jakie mogą być dla mnie tego konsekwencje?
Mój kontrahent nie zapłacił faktury, a w sądzie skutecznie podniósł zarzut przedawnienia. Czy jest jakiś sposób na zdyscyplinowanie tego nierzetelnego dłużnika?
W związku z coraz bardziej widocznymi symptomami kryzysu w gospodarce mam pytanie - jak sprawdzać potencjalnych kontrahentów?
Zawarłem z bankiem umowę, do której dołączone zostało oświadczenie o poddaniu się egzekucji i możliwości wystawienia przez bank bankowego tytułu egzekucyjnego. Czy mam możliwość obrony swoich praw w sytuacji, gdy bank zdecyduje się na realizację jego uprawnień?
Komornik sądowy umorzył z powodu bezskuteczności egzekucję przeciwko winnemu mi pieniądze kontrahentowi. Czy wobec tego wciąż mam prawną możliwość dalszego dochodzenia swojej należności?
Jestem przedsiębiorcą borykającym się z problemami płatniczymi. Słyszałem, że uzyskanie przeze mnie nakazu zapłaty mogłoby pomóc mi w szybkim odzyskaniu należności od moich kontrahentów. W jaki sposób mogę uzyskać takie orzeczenie sądu? Dodam, że w większości moje należności wynikają z niezapłaconych faktur VAT.
Kiedy przedawniają się roszczenia stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym?
Zgłosiłem na Policję sprawę o wyłudzenie na moją szkodę. Zastanawiam się, czy możliwe jest, aby sąd, niezależnie od kary jaką może nałożyć na oskarżonego, orzekł naprawienie szkody na moją rzecz i ewentualnie jakie kroki powinienem w tym celu przedsięwziąć?

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved