Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Polityka Prywatności 

      rozmiar tekstu

Jako administrator danych osobowych, dbamy o ich bezpieczeństwo, a w szczególności chronimy je przed dostępem osób nieupoważnionych. Kancelarii Prawnej RAVEN Krupa & Stańko Sp k. z siedzibą we Wrocławiu zapewnia wszystkim osobom, których dane przetwarza realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Baza danych osobowych administrowana przez KRUK S.A. została zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved