Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Postępowanie sądowe 

      rozmiar tekstu

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze wierzytelności masowych na etapie postępowania sądowego. Reprezentujemy Klientów w celu jak najszybszego uzyskania prawomocnego orzeczenia sądowego opatrzonego klauzulą wykonalności. Od samego początku funkcjonowania, Elektroniczne Postępowanie Upominawcze jest szeroko wykorzystywane przez Kancelarię Prawną RAVEN w sądowym dochodzeniu należności. Naszymi atutami są:

  • Szybkość obsługi, jesteśmy w stanie w ciągu kilku dni przyjąć sprawy do obsługi oraz rozpocząć proces sądowy.
  • Indywidualny i elastyczny proces obsługi, dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań Klienta.
  • Osiągamy najlepsze rezultaty łącząc korzyści z obsługi masowej z indywidualnym dopasowaniem do każdej ze spraw. Dzięki temu optymalizujemy efektywność kosztową i procesową.
  • Posiadamy rozbudowany system informatyczny, stworzony specjalnie na potrzeby postępowania sądowego i egzekucyjnego. Umożliwia on tworzenie rozbudowanych wariantów raportowania.


Obecnie większość postępowań sądowych jest realizowana za pośrednictwem elektronicznego postępowania sądowego. Obsługa obejmuje w szczególności:

  • weryfikację poprawności elektronicznych danych osób zadłużonych przekazanych przez Zleceniodawcę,
  • przedsądowe wezwanie osób zadłużonych do zapłaty,
  • przygotowanie elektronicznej paczki pozwów (w wymaganym formacie),
  • złożenie pozwów do  e-Sądu, w dedykowanym systemie informatycznym,
  • reprezentowanie Klienta w postępowaniu zwykłym, a w razie potrzeby – również odwoławczym – w przypadku skierowania sprawy do postępowania tradycyjnego,
  • nadzór nad poprawnością przebiegu procesu.


Założeniem elektronicznego postępowania upominawczego jest przyspieszenie rozpatrywania spraw poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych oraz odpowiednie dostosowanie wymogów proceduralnych. Pozew w tym postępowaniu składa się w postaci formularza wypełnionego on-line lub off-line wnoszony jest poprzez elektroniczny system dostępowy sądu. Postępowanie zakłada niższe opłaty od pozwu niż w postępowaniu zwykłym, a klauzula wykonalności ma postać elektroniczną i jest nadawana z urzędu.
 

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved