Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

System sądowo-egzekucyjny 

      rozmiar tekstu

Najważniejsze korzyści:

System zapewnia szybką obsługę wierzytelności masowych oraz indywidualnych. Usprawnia współpracę z kancelariami komorniczymi i elektroniczne składanie pozwów poprzez usługę sieciową e-Sąd (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze). Umożliwia płynne przechodzenie sprawy z windykacji polubownej do postępowania sądowego z zachowaniem historii sprawy.
Na szybkość obsługi prawnej wierzytelności i optymalizację kosztową procesów wpływają dostępne funkcjonalności i narzędzia:

 • generatory EPU (elektronicznych pozwów i wniosków egzekucyjnych),
 • dedykowane widoki sprawy (m.in. dla obsługi prawnej i dla Contact Center),
 • rozbudowane panele z informacjami o pozwanych, zabezpieczeniach w sprawie itd.,
 • panel opłat pokazujący koszty poniesione w sprawie,
 • panel spłat umożliwiający wskazanie dokładnego rozliczenia spłaty,
 • panel z listą zadań i czynności,
 • szablony i generatory pism sądowych (pojedynczych i masowych),
 • masowe przypisywanie sądów i komorników,
 • elektroniczna wymiana danych z kancelariami komorniczymi,
 • system monitoringu komorniczego pozwalający na nadzór prac komornika,
 • baza  urzędów miast i gmin, sądów, komorników oraz terminarz rozpraw,
 • automatyczne mechanizmy do importu danych od Klientów,
 • masowy eksport załączników w sprawie,
 • moduł raportowy, całkowicie zautomatyzowane rozwiązania raportowe dla Klientów zewnętrznych o stanie prowadzonych spraw (automatyczne generowanie i wysyłanie raportów z wykorzystaniem: e-maili, FTP, PGP itp.).
   

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved