Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Rozwiązania techniczne 

      rozmiar tekstu

W celu maksymalnego zoptymalizowania prowadzonych procesów poprzez ich skrócenie, obniżenie kosztów i zwiększenie ich efektywności wykorzystujemy innowacyjne narzędzia informatyczne.

Elektroniczne Postepowanie Upominawcze

  • Szybkość postępowania – jednym z istotniejszych założeń elektronicznego postępowania upominawczego jest sprawne podjęcie czynności przez e-Sąd
  • Zmniejszenie kosztów – w zwykłym postępowaniu opłata od pozwu wynosi 5% wartości przedmiotu sporu, w EPU zaś 1,25%, dodatkowo w EPU nie występuje opłata skarbowa 17 zł za każde złożone pełnomocnictwo w sprawie, brak jest także kosztów związanych z przesyłką dokumentów.
  • Brak konieczności dołączania do pisma procesowego w EPU licznych załączników – zmniejsza to nie tylko czas poświęcony na wysyłkę pozwu, ale również koszty z nią związane.

Brak obszernych akt spraw – wszelkie dokumenty dostępne są w formie elektronicznej.

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved