Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Postępowanie egzekucyjne 

      rozmiar tekstu

W przypadku, gdy posiadamy tytuł wykonawczy (elektroniczny bądź uzyskany w postępowaniu tradycyjnym) jesteśmy gotowi do reprezentowania Klienta w postępowaniu egzekucyjnym. Sprawy skierowane do postępowania egzekucyjnego kierujemy do komorników osiągających najlepsze wyniki na terenie całego kraju. Wniosek do komornika może zostać wysłany drogą elektroniczną lub tradycyjną w formie papierowej. Jednym z naszych atutów jest posiadanie narzędzia umożliwiającego automatyczne przypisanie spraw do najbardziej efektywnych komorników wg autorskiego rankingu Kancelarii oraz pozwalające na jednorazową wysyłkę dużej ilości wniosków (nawet do 10 tys. wniosków w ciągu 2-3 dni)

Na tym etapie, nasze działania obejmują m.in.:

 • sporządzenie wniosku egzekucyjnego zgodnie z wymogami formalnymi w formie elektronicznej lub tradycyjnej,
 • złożenie wniosku do najefektywniejszej kancelarii komorniczej,
 • przystąpienie radcy prawnego do toczącego się postępowania w charakterze pełnomocnika procesowego,
 • nadzór nad prawidłowością realizacji procesu egzekucji ze składników majątkowych osób zadłużonych,
 • wspomaganie działań komorniczych zmierzających do pełnego zaspokojenia Wierzyciela,
 • stały monitoring działań kancelarii komorniczych.

Oferujemy również pośrednictwo w zawieraniu w imieniu Klienta porozumienia dotyczących spłaty zadłużenia w ratach oraz monitoring terminowości ich realizacji.

Prowadzimy także monitoring egzekucji komorniczych obejmujący terminowość oraz jakość bieżących działań kancelarii komorniczych. Ponadto podejmujemy również działania służące zmniejszeniu opłat ponoszonych w toku postępowania egzekucyjnego.

Obsługa należności gospodarczych i zabezpieczonych


Od początku swojej działalności obsługujemy należności gospodarcze oraz zabezpieczone. Są to najczęściej wierzytelności charakteryzujące się wysokimi saldami oraz większym stopniem skomplikowania. Ich obsługą zajmują się wyspecjalizowane zespoły pracowników. Ich doświadczenie jest często kluczowe dla skutecznego wyegzekwowania należności.
W przypadku należności zabezpieczonych nieruchomością, w ramach obsługi oferujemy:

 • postępowanie egzekucyjne z nieruchomości
 • sporządzanie wniosków o przejęcie nieruchomości,
 • wypowiedzenie umów najmu z najemcami zajmującymi przejętą nieruchomość oraz wezwanie ich do dobrowolnego opuszczenia lokalu,
 • wnoszenie powództwa do sądu o opróżnienie lokalu oraz reprezentowanie wierzyciela w trakcie procesu, w tym również w postępowaniu o wydanie zastępczego oświadczenia woli na mocy art. 1047 kpc (w przypadku, gdy dłużnik uchyla się od podpisania umowy z gminą w sprawie lokalu socjalnego).
   

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved