Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Doradztwo w zakupie wierzytelności oraz due diligence 

      rozmiar tekstu

Kancelaria Prawna RAVEN aktywnie uczestniczy w procesach zakupu wierzytelności realizowanych przez Grupę KRUK. Posiada szerokie i wieloletnie doświadczenie w procesach zakupu i sekurytyzacji wierzytelności. W wyniku wnikliwiej analizy dokumentacji nasz zespół potrafi precyzyjnie oszacować realną wartość kupowanego portfela wierzytelności. Ustalić stan prawny wierzytelności i oszacować wielkość kwot, które można odzyskać.

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved