Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

Atuty 

      rozmiar tekstu
  • Elastyczność - dostarczamy usługę „szytą na miarę”, kształt i zakres usługi dostosowany jest do indywidualnych potrzeb Klienta.
  • Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych i egzekucyjnych na dużą skalę, w tym spraw Klientów z sektora usług finansowych.
  • Najwyższe standardy bezpieczeństwa powierzonych danych.
  • System informatyczny - stworzony specjalnie na potrzeby postępowania sądowego i egzekucyjnego, pozwalający na gromadzenie wszelkich istotnych informacji dotyczących prowadzonych postępowań w formie elektronicznej, a także pozwalający na automatyczną komunikację elektroniczną z e-Sądem.
  • Rozbudowane możliwości raportowania o stanie prowadzonych spraw - forma raportu i jego zakres może być dostosowany do potrzeb Klienta, aby zapewnić zgodność z jego systemem informatycznym.
  • Zespół ekspertów - pracownicy kancelarii są specjalistami w obsłudze prawnej wierzytelności;  są aktywnymi uczestnikami  w pracach legislacyjnych dotyczących tematyki wierzytelności w kontekście m.in.  BIG-ów.
  • Międzynarodowe doświadczenie - stała współpraca z największymi na świecie inwestorami w zakresie wyceny, zakupu i obsługi wierzytelności.
  • Etyka - we wszystkich działaniach prawnicy kierują się zasadami Kodeksu Etyki Radcy Prawnego (http://kirp.pl/etyka-i-wykonywanie-zawodu/etyka/kodeks-etyki-radcy-prawnego/).


 

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved