Kruk S.A.

Obaszar wyszukiwania

O Grupie KRUK 

      rozmiar tekstu

Grupa KRUK jest liderem w zarządzaniu wierzytelnościami w Europie Centralnej. Głównym obszarem działalności Grupy jest zarządzanie wierzytelnościami konsumenckimi na rzecz instytucji finansowych oraz innych podmiotów instytucjonalnych, a także na własny rachunek. Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami banków, pośredników kredytowych, firm ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych a także pakietami spraw telefonii stacjonarnych i komórkowych, telewizji kablowych, platform cyfrowych oraz z sektora FMCG.
 
W zależności od specyfiki i statusu należności oraz preferencji Klienta, zarządzanie wierzytelnościami odbywa się w sposób dopasowany do potrzeb Klientów, a działania prowadzone są w sposób profesjonalny i zgodny z obowiązującymi regulacjami. W obszarze nabytych portfeli wierzytelności podstawową strategią Grupy KRUK jest uzgodnienie, wspólne z osobą zadłużoną, najlepszych warunków spłaty zadłużenia w ramach aktualnych możliwości finansowych tej osoby. Rozwiązanie to opiera się głównie na rozłożeniu wierzytelności na raty, które osoba zadłużona jest w stanie spłacać. Dzięki temu wierzyciel odzyskuje swoje należności, a osoba zadłużona wychodzi na prostą i wraca do obrotu gospodarczego.

W obszarze inkaso Grupa KRUK zarządza wierzytelnościami na zlecenie w każdym momencie  wymagalności, z zastosowaniem instrumentów adekwatnych do danego pakietu należności (okres obsługi, stosowane narzędzia, proces) i potrzeb Klienta. Grupa szeroko wykorzystuje efektywne metody operacyjne oparte na zaawansowanych technologiach informatycznych.

Więcej informacji Grupie KRUK i jej usługach na stronie www.kruksa.pl

 

 

Kancelaria Prawna RAVEN 2010 All Rights Reserved